117. pionýrská skupina Kalich

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Užitečné návody Stavba týpí

Tipy a triky, aneb jak na týpí za každého počasí

Tisk

Týpí je jednou z možností pro bydlení a potřeby letních táborů. Původní obydlí indiánských kmenů severní Ameriky z kůží bizonů, vyčiněné původním způsobem – mozkem, nahrazují sériově vyráběné týpiové plachty z bavlněné látky gramáže od 300 g/m2 až do 500 g/m2.
A právě tyto plachty jsou tím, co v našich přírodních podmínkách vydrží za každého počasí a ani pořádná bouřka s týpím nic moc neudělá. Dříve využívané týpí lakotského a dakotského typu dnes nahrazují týpí především lakotská, jejichž kuželovitý tvar je charakterizován delšími tyčemi u dveří – týpí je více nakloněné dozadu.
Mezi hlavní výhody stanů týpí je fakt, že může být uvnitř stanu otevřený oheň, který v nepřízni počasí, zimě nebo dešti, dokáže celý stan příjemně vytopit a zároveň mokré svršky postupně usušit. K tepelnému komfortu také pomáhá vnitřní plachta zvaná lining, která slouží především k ochraně proti větru, sekundárně také dešti. Ozan je už jen drobným doplňkem díky kterému už zabezpečíme týpí proti vnějším vlivům zcela.

Komponenty potřebné pro týpí

Ke stavbě potřebujeme několik základních věci. Prioritní je rovná plocha přesahující o metr až dva velikost týpí (to aby zbylo i dost místa na chlopňové tyče). Dále plachtu, lining, dveře, kolíky, spony, palici, rýč, kameny na ohniště a hlavně týpiové tyče, které jsou největším problémem, vzhledem k velikosti, hmotnosti a nejednoduchého převozu.
Plachta Plachty můžeme mít v různých velikostech, pro bydlení na táborech nejčastěji 5 – 7 m, kam se pohodlně vejde 4-5 lidí na dlouhodobé táborové spaní. Od velikosti plachty se dále odvíjí např. jak velké místo potřebujeme, jak dlouhé tyče, cena apod.
Tyče
Tyčí je potřeba celkem 14 ks. 12 z nich je pod plachtou (3 na trojnohu a 1 plachtová – nejlépe ty nejsilnější tyče) a 2 jsou na chlopně. Tyče se dají koupit již hotové nebo si je každý může sám vyrobit. Musí být rovné, alespoň o metr delší, než je velikost týpí. U dolního kraje by průměr tyče měl být okolo 10 cm. Zároveň z tyčí nesmí vystupovat žádný suk, protože by hrozilo riziko protržení plachty. Ideální tedy je z tyčí sundat kůru a všechny suky důkladně odstranit. Na špičky tyčí (dokud je máme na zemi) můžeme přivázat fáborky (nejčastěji to jsou proužky týpiové látky).
Uzlovačky a provazy
Jako uzlovačky se dají použít např. bavlněné prádelní šňůry dlouhé 20 m, ideální průměr uzlovačky je 6 mm. Na trhu jsou k dispozici 2 druhy – kroucené a pletené. Na použití pro stavbu týpí jsou vhodnější lana kroucená (tolik nekloužou po tyčích), na ostatní příslušenství už je jedno, které z druhů lan použijeme. Na jedno týpí jsou celkem potřeba 4 takové uzlovačky: 1 na úvaz (svázání tyčí dohromady) a 3 na lining.
Spony
Sponami se spojuje plachta k sobě v místě nad dveřmi. Jsou to přibližně 25 cm dlouhé „větvičky“ tlusté asi jako prst (tak, aby se vešly do otvorů), opět oholené od kůry, a hlavně od suků. Na jedno týpí jich bývá potřeba kolem 15, ale záleží na velikosti daného týpí.
Kolíky
Jako kolík je možné použít obyčejný klacek, případně pro lepší zakolíkování je možné si koupit nebo vyrobit dřevěné kolíky s trnem. Na jedno týpí je potřeba kolem 20 kolíků, měl by být vždy alespoň jeden kolík mezi dvěma tyčemi a u dveří kolíky dva. Doporučujeme si připlatit při koupi týpiové plachty za oka na kolíky, druhou možností je zespodu plachty vložit kamínek, ten z vrchu zajistit provázek a pomocí provázku teprve kolíkovat. Kamínky však rádi vypadávají, týpí se pak snadno odkolíkuje, a navíc je plachta v těchto místech následně náchylnější k poškození.
Lining
Lining je vnitřní plachta, která chrání naše místo na spaní před vodou, která stéká po tyčích a kape dovnitř, a zároveň izoluje před vnějším větrem. Také pomáhá udržet teplo uvnitř týpí.
Jde o opět bavlněnou látku s nižší gramáží (300 g/m2), která bývá rozdělena na 3 díly, aby se s lininem dobře pracovalo během instalace. Přidělává se po celém obvodu týpí a dosahuje přibližně do výšky 1,8 m od země. Navazuje se na uzlovačky, které přivážeme na týpiové tyče (kromě plachtové tyče, aby v případě potřeby bylo možné sundat plachtu bez nutnosti sundávání liningu).
Jednu uzlovačku vážeme těsně nad zemí, abychom na ní mohli přivázat dolní konec liningu (některé liningy se vyrábějí s oky, takže je možné dolní konec liningu namísto přivazování zakolíkovat). Druhou uzlovačku vážeme naopak do výšky horního kraje liningu a ideálně ještě o něco výš (uzlovačka bývá pružná, takže se trochu prověsí pod váhou liningu). Některé liningy mají také možnost navázání na další uzlovačku přibližně uprostřed, takže si opět naměříme výšku, do které uzlovačku navážeme. Díky této prostřední uzlovačce se nám může trochu zvětšit prostor uvnitř týpí. Když jsou uzlovačky vypnuté a navázané na tyčích, přivážeme na ně lining, který by měl být všude vypnutý a měl by přesahovat i přes dveře – díky tomu nám dovnitř nebude foukat ani dveřmi.
Dveře
Dveře jsou víceméně jen obdélník, na horní straně bývá našitý i trojúhelník, díky kterému se dají dveře snadno přidělat na jednu sponu nad dveřmi týpí. Na horní i dolní straně je tunel do kterého se vsunou tyče, díky kterým dveře drží tvar. Tyče by neměly mít ani na jednom konci špičky, aby nedošlo k protržení plachty.
Tyče na chlopně
Z týpiové plachty vystupují tzv. chlopně, které slouží k odvodu kouře z týpí. Na horním konci se do nich zasouvají týpiové tyče, které jsou o cca metr kratší, než ostatní tyče. Tím se celá chlopeň napne a také jí lze upravovat pozici chlopní v závislosti na větru. Z dolního konce chlopní vedou také provazy, které je potřeba přivázat na tyč. Tyč je kůl dlouhý cca 1 – 1,5 m a je cca 3 m před vchodem do týpí zatlučený do země. Tím se již zcela omezí pohyb chlopní.

Stavba týpí

Obecná pravidla
Týpí se vším všudy můžeme mít postavené za hodinu a půl, ale také nám to může zabrat času více (naopak při nepřízni počasí lze vše stihnout i za 40 minut :-) ). Prvním krokem je vybrání vhodného místa – pokud možno co nejvíce rovné, dostatečně prostorné, aby ani v okolí byla možnost volného pohybu. Výhodné je také místo, které bude mírně vyvýšené, protože tam při dešti nebude stékat voda spodem a nebude se uprostřed týpí tvořit rybníček.
Týpí by mělo být postaveno dveřmi k východu, je to z důvodu otevřenosti prvním slunečním paprskům, ale zároveň vítr vane nejčastěji ze západu, a proto je praktičtější nastavit větru zadní stranu týpí než dveře. Současně by tato orientace týpí měla mít pozitivní vliv na odvod kouře a manipulaci s chlopněmi.
Naměření tyčí, vztyčení trojnohy
Pokud máme místo vybrané, zarazíme kolík doprostřed tohoto místa, bude nám nápomocen při stavbě. Následně vedle roztáhneme plachtu a připravíme si tři nejsilnější tyče. Dvě z nich položíme doprostřed plachty (tyče procházejí úvazem a půlkruhovou plachtu „rozdělí“ na dvě poloviny) a třetí tyč – dveřovou položíme přes ně tak, abychom ji měli po levé ruce, když stojíme u úvazu, a špička směřovala doprava (snadno zapamatovatelné pravidlo – od úvazu zleva a horem). Zároveň, pokud je týpí nové, můžeme tyče zarovnat s okrajem plachty, pokud je však již používané a tím pádem trochu vytahané, můžeme tyče až o 20 cm posunout (dle stáří): dvě tyče až o 20 cm ven z plachty, dveřovou tyč naopak až o 20 cm dovnitř plachty.
Tyče máme takto připravené ke svázání, a proto si vezmeme uzlovačku a v místě křížení tyčí uděláme lodní uzel (dobře se při vázání utahuje, při rozdělávání povoluje) Dveřovou tyč posuneme přibližně do poloviny vzdálenosti ke dvěma zbylým tyčím (vznikne nám pomyslné písmeno A). Následně můžu uzel dotáhnout, udělat ambulantní uzel pro zajištění, několikrát (cca 7x – 10x) uzlovačku omotat kolem tyčí (pořádně utahovat) a zakončit opět ambulantním uzlem. Utažení tyčí je tím nejsložitějším na stavbě, během stavby se úvaz nesmí vůbec hnout. Pokud se tak stane, je nutné celý předchozí postup opakovat.
Teď trojnohu vztyčíme - dva lidé vezmou dolní konce tyčí a jeden jejich špičky a pokud možno bez změny úhlu tyčí se přesunou na místo, kde týpí bude stát. Dveřovou tyč nasměrujeme k východu a zbylé dvě tyče budou nyní v místě kruhu po směru hodinových ručiček od dveřové tyče (budou tedy směřovat na jih). Lidé, co nesli dolní kraje tyče zašlápnou proti ujetí, člověk, který nesl špičky začíná postupně trojnohu zvedat (postupně ručkuje po dvou tyčích. Pokud máme k dispozici ještě 4. člověka, může nám pomoci tahem lana. Jakmile máme „áčko“ ve vzduchu, člověk, který zvedal trojnohu udělá následující: Vnější tyč přehodí přes vnitřní, vnitřní si vezme a tím utvoří z „áčka“ již stojící trojnohu. Dle potřeby přesuneme celou trojnohu tak, aby úvazový provaz visící shora byl právě nad středovým kolíkem.
Měření, aneb aby nám týpí hezky stálo
Pozice tyčí jsme zatím pouze odhadli. K tomu, aby následně na týpí vše vycházelo, musíme mít vzdálenosti tyčí podle přesných pravidel – vzdálenosti tyčí od středu i vzdálenosti tyčí od sebe.
Na rozložené plachtě si pomocí uzlovačky naměříme vzdálenost od úvazu k dolnímu kraji v místě, kde ležely dvě tyče (to bude kratší vzdálenost) a dále i vzdálenost od úvazu k dolnímu kraji v místě, kde ležela dveřová tyč (to bude delší vzdálenost). Kratší vzdálenost patří k zadním kratším tyčím, delší vzdálenost k dveřové tyči. Budeme posouvat tyče tak dlouho, aby vzdálenost od kolíku, kterým jsme si na začátku označili budoucí střed týpí, k jednotlivým tyčím byla stejná, jako polovina naměřené vzdálenosti uzlovačky (vezmeme uzlovačku se vzdálenostmi, přehodíme přes středový kolík a posouváme s tyčemi do té doby, dokud nejsme na správné vzdálenosti).
Následně potřebujeme, aby tyče byly mezi sebou stejně vzdáleny (tvořily rovnostranný trojúhelník). Toho docílíme opět pomocí uzlovačky – naměříme vzdálenost mezi dvěma tyčemi a zkoumáme, zda i ta třetí je ve stejné vzdálenosti. Pokud není, hýbáme s tyčemi po kružnici tak, abychom si nerozbili vzdálenosti od středu a zároveň upravovali vzdálenost mezi sebou (cílové pravidlo – centimetr žádná míra).
Skládání zbylých tyčí
Nejprve dáme postupně tři tyče od dveřové proti směru hodinových ručiček, dále dáme postupně tři tyče od dveřové po směru hodinových ručiček, a nakonec dvě tyče do zbylé mezery (podle toho, jak lépe zapadnou), ale uprostřed necháme volné místo na plachtovou tyč. Od úvazu na trojnoze by nám měl stále dolů viset zbytek uzlovačky. Tím teď svážeme všechny tyče dohromady a to tak, že celé týpí budeme obcházet s uzlovačkou v ruce (alespoň 4x) a uzlovačku (v rámci možností) utahujeme. Zbytek uzlovačky upevníme na jednu z trojnohových tyčí.
Zvednutí plachty
A můžeme vztyčit plachtu. Doprostřed plachty položíme plachtovou tyč (na stejné místo, kde byly dvě tyče), necháme ji cca 15 cm přesahovat přes dolní okraj plachty a plachtu úvazem přivážeme na tyč (ambulantní uzel nebo dva se dobře utahují a drží, následně hlavně dobře povolují). Ideální je překřížit uzlovačku okolo cípu úvazu a teprve potom uvázat – úvaz nemá takové nutkání klouzat. Kraje plachty shrneme k tyči, kterou doneseme k postaveným tyčím a umístíme ji do mezery, kterou jsme si na ni nechali. Následně kraje plachty roztáhneme tak, abychom plachtou „obalili“ všechny tyče a v mezeře mezi dveřovou tyčí a tyčí vedlejší proti směru hodinových ručiček mohli kraje plachty spojit (prostor mezi dveřovou tyčí a tyčí, kterou jsme dávali na trojnohu jako první).
Kraje plachty spojíme pomocí spon, na jednom kraji plachty jsou otvory trochu blíže u sebe a na druhém kraji trochu dále – ty co jsou dále od sebe musí být navrchu, aby bylo spojování snazší. Pokud úplně na nejvyšší otvory na sponu nedosáhneme je nejjednodušší vzít si někoho lehkého na ramena.
Finální dotvoření týpí
Teď tyče tzv. rozkopeme: chceme, aby týpí bylo co nejvíce pravidelné a plachta co nejvíce napnutá, proto se snažíme tyče co nejvíce srovnat dokola. S většinou tyčí můžeme hýbat téměř libovolně, ale opatrně bychom měli přistupovat k tyčím z trojnohy (ideál je s nimi nehýbat vůbec).
Nejprve srovnáme všechny tyče tak, aby byly stejné vysunuty kolem dokola. Následně bereme postupně dvě tyče vedle sebe a postupně oddalujeme a celé týpí tím postupně roztahujeme. Znovu opakujeme – s trojnohovými tyčemi by se již nemělo hýbat (pokud však je plachta už léty vytahaná, musíme o trochu i trojnohové tyče roztáhnout – vždy o stejný kus ven). Toto opakujeme do té doby, dokud plachta již není natažená a všude stejně daleko od země.
Kdy je co špatně a kdy znovu postavit
Jsou případy, kdy je vhodné týpí sundat a postavit znovu (především pokud by mělo stát delší dobu). Pokud je plachta v horní části příliš volná, ale dole je napnutá, máme nízko úvaz na trojnoze. Naopak vysoko úvaz na trojnoze máme v případě, že je plachta volná v dolní části. Pokud je plachta uvázaná na plachtové tyči příliš nízko nebo vysoko, zasloužila by si také opravit. Proto je nutné hned na začátku správně uvázat trojnohu k sobě v ideálních vzdálenostech. Pokud úvaz málo utáhneme a sklouzne, zjistíme to až nyní – některá z trojnohových tyčí bude krátká nebo naopak dlouhá.
Kolíkování
Kolíkování týpí doporučujeme neodkládat, nikdy člověk neví, kdy se změní počasí a týpí odletí. Důležité je řádné zakolíkování z návětrné strany, nejčastěji tedy zadní strany týpí. V každé mezeře mezi tyčemi by měl být alespoň jeden kolík. Někdy stačí dát kolík do každého druhého poutka – záleží, kolik jich na týpí je a jak daleko od sebe jsou.
Nakonec dáme poslední dvě tyče do kapes na chlopních, díky nimž budou chlopně vypnuté a bude možné s nimi manipulovat, určovat směr a velikost „komínu“ a ovlivňovat tak množství vzduchu přicházejícího dovnitř. Chlopně mají na dolním kraji uzlovačky, díky kterým chlopně ještě trochu vypneme a to tak, že je přivážeme na tyč cca 1 m vysokou zatlučenou do země cca 3 m ode dveří do týpí.
K dokončení stavby zbývá navázat lining (postup je popsán v předchozí části) a vykopat ohniště. Ohniště umístíme od středu týpí trochu směrem ke dveřím a obložíme ho poctivě kameny.

Tipy a triky k pohodlnému táboření

 • Na provazy vedoucí od chlopní nic nevěšíme – zbytečně by se chlopně vytahaly.
 • Pár drobností můžeme pověsit na liningový provaz, ale ne na lining, opět by se akorát vytahal. Můžeme na provaz pověsit také kapsář, ve kterém budeme mít po ruce baterku nebo třeba kartáček na zuby (za deště je potřeba ho ale sundat).
 • Za deště schováme všechny věci pod lining, co je mimo, to bude mokré. Kapky se můžeme pomocí klacku pokusit svádět po tyči za lining, aby nám nekapaly z tyčí doprostřed týpí. Můžou pomoci také dva malé klacíky zastrčené u tyče za horní liningovou uzlovačku. Můžeme také odvázat jeden až dva provázky liningu a tím ho trochu snížit a zvětšit tak plochu, kam neprší.
 • Před deštěm nám může pomoci i ozan, který vytvoří částečnou „střechu“.
 • Pokud je hodně ošklivo, fouká vítr apod. a víme, že nebudeme dělat oheň, zavřeme úplně chlopně (chlopňové tyče budou až u dveří) a chlopňové provazy odvážeme od tyče a přivážeme k jednomu z kolíků – tím zmenšíme prostor, kam by se mohl opřít vítr.
 • Všechny věci, které nebudou na igelitu, navlhnou a začnou plesnivět.
 • Za hezkého počasí je vhodné týpí větrat, odkolíkuje se část plachty a následně se vyroluje nahoru, lining se odváže od dolního provazu a jeho dolní konec se přehodí přes horní provaz. Současně s tím vyvětráme i postel – vyndáme vše a rozložíme to po louce, aby to pořádně proschlo. Zároveň také můžeme otevřít chlopně dokořán.
 • Dřevo skladujeme na jednom místě vedle dveří. Topíme nejčastěji bukovým dřevem, případně borovicí (nepraská). Na smrk pozor, protože z něj létají jiskry a snadno se může propálit spacák nebo v horším případě týpí. Stejně tak nenecháváme svíčky bez dozoru a už vůbec ne blízko liningu – týpí hoří rychle…

Pokud se teprve rozhodujete, zda týpí koupit a začít využívat, říkáme rozhodně ano. Po mnoha táborech s podsadovými stany si nemůžeme týpí vynachválit.
Koupě plachty týpí a lajningu však není úplně levnou záležitostí, musíme počítat od 10 do 25 tisíc korun na pořízení (záleží, jakou velikost týpí kupujeme a zda k tomu přidáváme také lining nebo ne. Zároveň s tím máme ale pozitivum – tuliová plachta zvládne při správném skladování určitě 10 sezón (zvládne i více, ale už se začínají objevovat trhliny).
Firem pro nákup v České republice není mnoho. Mezi nejvýznamnější výrobce patří firma FAM, která však je cenově dražší. Osobně využíváme služeb firmy TentWood (odnož od FAM), kteří také sídlí ve Mšeně. Lze však také oslovit firmu Condor v Berouně nebo Sapaziho na vysočině.
Na co si dát pozor

 • Některé firmy mají příslušenství zvlášť – balíček ok na dolním okraji plachty – určitě se vyplatí jej přikoupit.
 • Je možné dokoupit i další drobnosti – např. pruh látky tzv. plácačky pod chlopně, které zajistí, že při velikém dešti a zavřených chlopních do týpí skoro vůbec neprší.
 • Liningové plachty jsou standardně dodávány s dolními oky (připevnění na kolík). Pokud budete plánovat dolní okraj přivazovat, zažádejte si o tkalouny.
 • Bydlení je také příjemnější, pokud máte lining na 3 šňůry – získáte tím mnohem více prostoru, ale opět je třeba si u firem tento doplněk ověřit.

Odkazy

tentwood.cz
famtents.com
sapazi.cz
spacaky.cz


Instruktážní videoPřidat odkaz na článek:
Linkuj.cz Jagg Bookmarky Vybrali.sme Topclanky Mediablog Googledigg Del.icio.us

 

Podporují nás

Banner
Banner
Banner
Banner

Děkujeme dárcům a partnerům

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner