O nás

117. pionýrská skupina Kalich vznikla v roce 1990 v návaznosti na oddíl Kalich. Jsme členy nezávislého samostatného spolku Pionýr. Řídíme se základními dokumenty spolku – Stanovami Pionýra a Programem Pionýra.

Sídlíme na Praze 3 na Žižkově, v Lucemburské ulici 42, kousek od metra Flora. Zde máme útulnou klubovnu, kde se oddíly jednou týdně nebo jednou za 14 dní schází. 

Jsme tu pro všechny malé i větší Pražáky a Pražačky, které už nebaví jen sedět doma nebo v obchoďáku a hrát stále stejné hry nebo koukat na instagram v telefonu .

Zveme k nám kluky a holky, co chtějí potkat partu fajn kamarádů a zažívat spolu nová dobrodružství s horou zábavy.

Náš cíl

Předáváme věci potřebné do života.

Hravou formou učíme děti sportovním, tábornickým či rukodělným dovednostem.

Poznáváme a chráníme přírodu a památky.

Naše mise

Propojujeme děti z různých míst, tříd a škol, věkových skupin i zájmů a tvoříme z nich nový fungující kolektiv.

Zážitkovými a zajímavými aktivitami rozšiřujeme dětem obzory.

Pokračujeme v tradici naší skupiny a nabízíme činnost dalším generacím dětí.

Všichni pracovníci – instruktoři a vedoucí prochází pravidelným proškolením nebo mají splněnou kvalifikaci pro práci s dětskými kolektivy, v bezpečnosti práce či první pomoci. Na každé delší akci máme zdravotníka s odpovídajícím vzděláním.

Veškerá činnost Pionýrské skupiny Kalich je financována s podporou členských příspěvků, dotací MŠMT, grantů Magistrátu hl. m. Prahy, MČ Prahy 3 a z darů. Bez této podpory bychom nemohli činnost realizovat. Vedoucí pracující s dětmi tak činí ve svém volném čase, bez nároku na honorář.

117. pionýrská skupina Kalich je tvořena členy, kteří se vždy na kalendářní rok registrují v rámci některého z oddílů, kde se účastní činnosti.

Členství

117. pionýrská skupina Kalich je tvořena členy, kteří se vždy na kalendářní rok registrují v rámci některého z oddílů, kde se účastní činnosti.

Členům skupiny poskytujeme různé výhody (viz níže), platbou příspěvku přispívají na naší činnost. Samotné členství není podmínkou účasti na schůzkách, akcích nebo výpravách.

Výhody členství pro mladší 15 let

Výhody členství pro starší 15 let

oheň

Oddíl Cepníci

Stávající členové

Vyplňují online formulář a prodlužují své členství zaplacením členského příspěvku 500 Kč za člena.

Noví členové

Vyplňují a odevzdávají svému vedoucímu evidenční list na daný školní rok.

Uhradí členský příspěvek 500 Kč.

Platba členského příspěvku

Platbu je možné převést buď hotově vedoucímu na akci nebo bezhotovostní platbou. Bezhotovostní platbu je možné provést

nebo

QR platbou

Oddíl Cepníci